Selecteer een pagina

Ruimtelijke ordening in het licht van de Dienstenrichtlijn
____

Op 30 januari 2018 schepte het Europese Hof van Justitie duidelijkheid: de Europese Dienstenrichtlijn is van toepassing op detailhandel. De toepassing is evenwel breder: iedere planologische regeling die een ordening in diensten – o.a. kantoren en bedrijven daaronder mede begrepen – schept, zal moeten voldoen aan de Dienstenrichtlijn. Dit brengt grote gevolgen met zich mee voor ons systeem van ruimtelijk ordenen: uit jurisprudentie van rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak volgt dat er zwaardere eisen worden gesteld aan het begrenzen van bestemmingen of het hanteren van brancheringseisen wanneer die een ‘dienst’ behelzen. Daniëlle Roelands-Fransen en Jim Zweers gaan uitgebreid in op de uitleg van de Dienstenrichtlijn. Aan de hand van recente jurisprudentie zullen zij handvatten bieden voor het opstellen van bestemmingplannen en provinciale verordeningen die de toets aan de Dienstenrichtlijn doorstaan.

Advocaten
____

Daniëlle Roelands-Fransen

Daniëlle Roelands-Fransen

Advocaat, partner

Marleen Botman

Marleen Botman

Advocaat