Selecteer een pagina

EHBV: Eerste Hulp Bij Voorbereidingsbesluiten
____

Het maken van een nieuw bestemmingsplan is geen makkelijke opgave. Het is daarom niet wenselijk dat net vóór de inwerkingtreding ervan gebruik wordt gemaakt van oude planologische mogelijkheden die het nieuwe plan frustreren. Het voorbereidingsbesluit is bij uitstek het instrument om deze ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Toch roept dit instrument in de praktijk veel vragen op, zoals: hoe formuleer ik een gebruikswijzigingsverbod en hoe verhoudt dit verbod zich tot de Europese Dienstenrichtlijn? En wat is de relatie met de aanhoudingsverplichting (artikel 3.3 Wabo)? Tijdens deze presentatie praten Raf Vermolen en Tjalling Reijnders u bij over de ins en outs van het voorbereidingsbesluit.

Advocaten
____

Tjalling Reijnders

Tjalling Reijnders

Advocaat