Selecteer een pagina

Actualiteiten waterrecht
____

Het is algemeen bekend dat Nederland een waterland is. En dat zal de komende tijd niet veranderen, integendeel. Onder aanvoering van onze waterbeheerders moeten alle overheden aan de slag om Nederland weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Kennis over het waterrecht is daarbij van groot belang. Om die reden bespreekt Aart Jan van der Ven met u de meest actuele ontwikkelingen op dit gebied in wetgeving en jurisprudentie.

Advocaten
____

Aart Jan van der Ven

Aart Jan van der Ven

Advocaat