Selecteer een pagina

Actualiteiten klimaat en energietransitie: klimaatdoelstellingen en de RES
____

Bijna dagelijks staan er in de kranten berichten over de klimaatdoelstellingen voor 2020, 2030 en daarna. Worden de doelstellingen gehaald? Wat betekent het arrest van het Hof Den Haag van 9 oktober 2018 in de zaak Staat/Urgenda voor deze doelstellingen? Welke maatregelen worden er genomen en zijn in voorbereiding om deze doelstellingen te behalen? Tijdens deze deelsessie gaan wij in op de verschillende klimaatdoelstellingen, op de consequenties van het arrest Staat/Urgenda en op het gepresenteerde ontwerp Klimaatakkoord. Wij staan bovendien specifiek stil bij een van de instrumenten om de klimaatdoelstellingen te realiseren: de Regionale Energiestrategie (RES). Wat kunt u met dit instrument en welke mogelijkheden biedt het?

Advocaten
____

Meryem Eddini

Meryem Eddini

Advocaat