Selecteer een pagina

Maak de zaak: 10 gouden tips voor het juridisch projectmanagement

Maak de zaak: 10 gouden tips voor het juridisch projectmanagement ____ Projecten, of het nu gaat om infrastructuur, energietransitie, dijkversterkingen, stedelijke transformatie of populatiebeheer, ze hebben allemaal één ding gemeen, je belandt meestal bij de rechter....

Actualiteiten milieuhandhaving

Actualiteiten milieuhandhaving ____ Katrien en Myrthe bespreken de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van handhaving in het milieurecht. Zo gaan zij in op het overtredersbegrip, de beginselplicht tot handhaving, waarschuwen en gedogen. Aan de hand van...

Juridische knelpunten bij zonneparken

Juridische knelpunten bij zonneparken ____ De kranten staan er vol mee. “Complete wildgroei aan zonneparken”, “Confetti van windmolens en zonneparken creëert weerstand tegen energietransitie”, “Protest tegen zonneweide” en “Zonneparken slokken landbouwgrond op”. Wat...

Ruimtelijke ordening in het licht van de Dienstenrichtlijn

Ruimtelijke ordening in het licht van de Dienstenrichtlijn ____ Op 30 januari 2018 schepte het Europese Hof van Justitie duidelijkheid: de Europese Dienstenrichtlijn is van toepassing op detailhandel. De toepassing is evenwel breder: iedere planologische regeling die...

Actualiteiten waterrecht

Actualiteiten waterrecht ____ Het is algemeen bekend dat Nederland een waterland is. En dat zal de komende tijd niet veranderen, integendeel. Onder aanvoering van onze waterbeheerders moeten alle overheden aan de slag om Nederland weerbaarder te maken tegen de...