Selecteer een pagina

Duurzaam benutten van de ondergrond; hoe om te gaan met kabels en leidingen?
____

In de Nederlandse ondergrond liggen duizenden kilometers kabels en leidingen die van groot belang zijn voor de samenleving en de economie. Daarnaast wordt de ondergrond steeds belangrijker bij het efficiënt benutten van de ruimte in ons dichtbebouwde land. Ook in het kader van het realiseren van de Nederlandse ambities omtrent klimaatverandering. Te denken valt aan CO2-opslag en warmte-koudeopslag.

Het benutten van de ruimte in de ondergrond kan tot gevolg hebben dat kabels en leidingen beschadigd raken of dat zij moeten worden verlegd of verwijderd. Hoe wordt schade aan kabels en leidingen zoveel mogelijk voorkomen en mocht er toch schade ontstaan, wie draagt hier dan de kosten van? En welke maatregelen moeten worden getroffen om tot verlegging van kabels en leidingen te komen en wie draagt hiervan de kosten?

In deze workshop gaan Monique en Katrien graag met u in gesprek over deze vragen. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de Telecommunicatiewet, de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten en relevante jurisprudentie.

Meer informatie:
AbRvS 6 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2943 (intrekken vergunning)
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 januari 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:168 (opzeggen duurovereenkomst kabels en leidingen)
Gerechtshof Amsterdam 20 september 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3860 (schade aan kabel, Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten)

Advocaten
____

Monique Rus

Monique Rus

Senior advocaat